Välkommen till Smådjurssektionen, Swedish Small Animal Veterinary Association (SSAVA)Smådjurssektionen är en underorganisation till Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap.

Sektionen arbetar för ökade kunskaper om de mindre sällskapsdjurens sjukvård.

Sektionen arbetar också för fördjupade kontakter mellan olika veterinärkategorier med intressen inom sektionens kompetensområde och också mellan veterinärkåren och andra yrkesgrupper och organisationer.

Är du redan medlem, kontakta oss då för lösenord till medlemssidorna.

Åsa Vilson, informationsansvarig.

Vets must ‘dare to speak out’
Läs om trubbnosdiskussionen från FECAVA-WSAVA kongressen i Köpenhamn 26 septermber.
Läs mer här!


Pressmeddelande om smuggelhundar:

Samverkansgruppen för hundvälfärd bedriver just nu en kampanj för att få blivande hundägare att undvika köpa en insmugglad hund. 
Läs mer här! 


Samverkansgruppen för hundvälfärd kan nu meddela att det nya besiktningsintyget för valpar är lanserat!
 

Det återfinns på SKK klinikwebb under Hälsointyg och Besiktningsintyg för valpar Läs mer här!
  
På skk.se finns nyhet om intyget Läs mer här!  
Uppfödare kan i vanlig ordning ladda ner det från skk.se.

Kontakt kan fås genom vet@skk.se, alternativt direkt till Linda Andersson, veterinärmedicinsk sakkunnig avdelningen för avel och hälsa linda.andersson@skk.se.
 

Pressmeddelande som meddelar mottagarna av FECAVA Best Paper Awards Läs mer här!

Internationell utmärkelse

Smådjurssektionen nominerade Jens Häggström, professor på institutionen för kliniska vetenskaper och hjärtspecialist på Universitetsdjursjukhuset till internationell utmärkelse för sin forskning.
Vi är glada att meddela att Jens mottog utmärkelsen i samband med WSAVA World Congress i år! 

Motiveringen lyder:
"Jens Häggström has been affirmed by the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) Executive Board as the recipient of the 2017 WSAVA International Award for Scientific Achievement. This award is based on outstanding contributions by a veterinarian who has had a significant impact on the advancement of knowledge concerning the cause, detection, cure and/or control of disorders of companion animals".

A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR) Läs mer här!

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps
Riktlinjer för hantering av hund- och kattpatienter med bakterier med särskild resistens
Läs mer här

Rehabilitation of dogs: from hydrotherapy to ultrasound waves - läs det senaste från EJCAP spring 2017 issue!

http://www.ejcap.org/
European Society of Veterinary Ophthalmology: Invitation to a Series of ESVO Webinars Läs mer här! 

BSAVA Scholarship 2017 Läs mer här!

Info från VETCEE  Läs mer här!

WSAVA Welfare modules
Nytt dokument som syftar till att hjälpa veterinärer. Läs mer här!

Ny information från ESCCAP och ECVO läs mer här

Om du har en fin djurbild (endast friska djur) att bidra med till SSAVAs hemsida, vänligen skicka den till informationsansvarig.

Smådjurssektionens sponsorer