Styrelsen

Ordförande

Annelie Eneroth
Veterinärexamen 1995, specialist i reproduktion, hund och katt.
Privatpraktiserande smådjursveterinär i Roslagen.

Sekreterare

Informationsansvarig

Maria Karlsson
Veterinärexamen 1991, specialist i hundens och kattens sjukdomar.
Överveterinär vårdhygien och antibiotika, Distriktsveterinärerna.

Ansvarig internationella frågor

Åsa Vilson
Examensår 2008, KVL Köpenhamn.
Chefsveterinär på Östersunds Djursjukhus.
Disputerade inom smådjursmedicin på Kliniska Vetenskaper, SLU, 2017.
Under utbildning till steg 1-specialist.


 

Kassör

Utbildningsansvarig

Camilla Spångberg
Veterinärexamen 2006.
Specialist i hundens och kattens sjukdomar.
Arbetar på smådjurskliniken vid Universitetsdjursjukhuset, SLU.
Under utbildning till specialist i kirurgi (steg 2).