Veterinärkongressen 9-10 november 2017

Varje år arrangerar smådjurssektionen veterinärkongressens smådjursprogram. Programmet består i allmänhet av en Steg-1 utbildning samt ett avancerat program.

Vi strävar efter att bjuda in meriterade föreläsare i aktuella och kliniskt tillämpbara ämnen. 

Torsdag 9 november
Aulan, Undervisninghuset
SMÅDJURSSYMPOSIUM
Canine and feline cardiology
Moderator: Caroline Harlos   

11.15 - 12.00        Kardiovaskulära undersökningsmetoder. Ingrid Ljungvall, SLU

12.00 – 13.15       L U N C H

13.15 – 14.00       How to manage patients with incidentially detected murmurs. Etienne Côté, Canada
14.00 – 14.45      The ABCs of ECGs (part I). Etienne Côté, Canada

14.45 – 15.30       K A F F E 

15.30 – 16.15        The ABCs of ECGs (part II) Etienne Côté, Canada

16.15 – 16.30        Abstract 1

16.30 – 16.45       Abstract 2

16.45 – 17.00       Abstract 3

17.00 – 17.15        Abstract 4

Fredag 10 november
Aulan, Undervisningshuset
SMÅDJURSSYMPOSIUM 
Canine and feline cardiology
Moderator: Caroline Harlos

08.15 – 09.00       Förvärvade hjärtsjukdomar: Myxomatös klaffsjukdom hos hund. Ingrid Ljungvall, SLU

09.00 – 9.45        Förvärvade hjärtsjukdomar: Dilaterad kardiomyopati hos hund. Ingrid ljungvall, SLU

9.45 – 10.15          K A F F E

10.15 – 11.00         Förvärvade hjärtsjukdomar: Kardiomyopati hos katt. Jens Häggström, SLU

11.00 – 11.45         Medfödda hjärtsjukdomar hos hund och katt. Jens Häggström, SLU

11.45 – 12.00         SVS presenterar: Riktlinjer om hantering av hundar och katter med bakterier med särskild                                        resistens. Ulrika Grönlund 

 12.00 – 13.30       L U N C H.  Årsmöte Smådjurssektionen 

13.30 – 14.15         Behandling av preklinisk hjärtsjukdom. Jens Häggström, SLU

14.15 – 15.00        Diagnos och terapi av akut kongestiv hjärtsvikt. Jens Häggström, SLU

15.00 – 15.30       K A F F E

15.30 – 16.15        Treatment of common arrhythmias. Etienne Côté, Canada

16.15– 17.00         Case studies dogs and cats. Etienne Côté, Canada                          


Biographical summary: Dr. Etienne Côté
(pronunciation: Ay-tee-enn  Ko-tay)
 
 
Dr. Etienne Côté is a teacher and clinician at the University of Prince Edward Island’s Atlantic Veterinary College in Canada. He was born and raised in Montreal, Canada. He obtained his DVM degree from Cornell University, and did his internal medicine and cardiology residency at California Animal Hospital in Los Angeles. He is the author or editor of several familiar textbooks, including the Clinical Veterinary Advisor, Feline Cardiology, and Ettinger’s Textbook of Veterinary Internal Medicine. He has written or co-written 29 scientific articles and 78 textbook chapters. His teaching has been recognized with several teaching awards, including induction into Canada’s 3M National Teaching Fellowship in 2015. His 4 year-old daughter and 2 very large Newfoundland dogs keep him and his wife busy, and his hobbies include travel, languages, running, hiking, snowshoeing, and Shotokan karate.
 

Välkommen till årsmöte!
SVS Smådjurssektion
kl 12.05 den 10:e november 2017
Aulan, Undervisningshuset, Ultuna

 
Dagordningsförslag 


§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3 Upprättande och fastställande av röstlängd
§ 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Mötets behöriga utlysande
§ 7 Verksamhetsberättelse 2016
§ 8 Ekonomisk redovisning 2016
§ 9 Revisionsberättelse 2016
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 2016
§ 11 Budgetförslag 2018
§ 12 Fastställande av medlemsavgift 2018 för veterinärer samt veterinärstudenter
§ 13 Val av ordförande för året 2018
§ 14 Val av två styrelseledamöter
§ 15 Val av två revisorer med personliga suppleanter, ett år
§ 16 Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, ett år
§ 17 Motioner
§ 18 Information om omorganisationen
§ 19 Övriga frågor
§ 20 Mötets avslutande 

Välkommen!