Smådjurssektionen arbetar för ökade kunskaper om de mindre sällskapsdjurens sjukvård. Särskild tyngd läggs på frågor som berör etik, förebyggande hälsovård och djurskydd.

 

Vi deltar i den internationella utvecklingen genom att hålla kontakten med motsvarande organisationer i andra länder.

 

Smådjurssektionen arbetar för fördjupade kontakter mellan olika veterinärkategorier med intressen inom smådjurssjukvården, men också för ökade kontakter med andra yrkesgrupper och organisationer med länkade intressen.

 

Sektionen bevakar specialiserings och kompetensfrågor och förbereder dessa frågor åt SVS:s och SVF:s beslutande organ.