Medlemsskap

Ansökan

Som medlem i Sveriges Veterinärmedicinska Förening (SVF) är du automatiskt medlem i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS).

 

Smådjurssektionen är en underorganisation till SVS som du själv aktivt måste söka medlemskap i .

 

Som medlem i Smådjurssektionen blir du också medlem i World Small Animal Veterinary Association, WSAVA och i The Federation of European Companion Animal Veterinary Association, FECAVA

 

Medlemsavgiften för Smådjurssektionen 2012-13 är för yrkesverksam och pensionär 280 kr och för studerande 150kr.

Avgiften tas ut via SVF