Medlemsskap

Ansökan

Som medlem i Sveriges Veterinärmedicinska Förening (SVF) är du automatiskt medlem i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS).

Smådjurssektionen är en underorganisation till SVS som du själv aktivt måste söka medlemskap i .

Som medlem i Smådjurssektionen blir du också medlem i World Small Animal Veterinary Association, WSAVA och i The Federation of European Companion Animal Veterinary Association, FECAVA

Medlemsavgiften för Smådjurssektionen från 2019 är för yrkesverksam och pensionär 330 kr och för studerande 150kr.

Avgiften tas ut via SVF