Norm ovariektomi och ovariehysterektomi

Riktlinjen reviderades utan ändringar i oktober 2017

Bakgrund
Traditionellt har veterinärer i Sverige utfört ovariehysterektomi vid profylaktisk kastrering av tikar och honkatter. Internationellt rekommenderas både ovariehysterektomi och ovariektomi. Med tanke på en ökad internationalisering inom professionen där många kliniskt verksamma veterinärer har utbildning från andra länder, och med tanke på nya tekniker som laparoskopisk ovariektomi, behövs en riktlinje.
Argument för ovariektomi är möjligheten att utföra ingreppet mindre invasivt. Argument mot ovariektomi är risken för utvecklande av pyometra och tumörsjukdomar i livmodern. I två holländska studier kunde man vid långtidsuppföljning inte se några skillnader mellan ovariektomi eller ovariehysterektomi avseende risk för pyometra eller inkontinens. Risken för tumörsjukdomar i livmodern är mycket låg. Hos katter finns ingen vetenskaplig dokumentation men pyometra är en mindre vanlig sjukdom hos katt.

Exogena könshormoner kan dock påverka en livmoder vid en ovariektomi.
Normgruppens rekommendation

Både ovariektomi och ovariehysterektomi kan användas vid profylaktisk kastrering hos hund och katt. Vid ingrepp på annan individ än den som är ung, frisk och symtomfri bör man konstatera att det inte finns någon patologisk förändring i livmodern innan ovariektomi utförs. Långvarig behandling med könshormoner av hundar där ovariektomi har utförts kan innebära en risk för komplikationer.
 
Litteratur

Goethem B, Schaefers-Okkens A, Kirpensteijn J. Making a rational choice between ovariectomy and ovariohysterectomy in the dog: a discussion of the benefit of either technique. Veterinary Surgery, 2006, 35, 136-143.
Okkens AC, Kooistra HS, Nickel RF. comparison of long-term effects of ovarieectomy versus ovariohysterectomy in bitches. J Reprod Fertil (Suppl), 1997, 227-231.
Peeters ME, Kirpensteijn J. Comparison of surgical variables and short-term postoperative complications in healthy dogs undergoing ovariohysterectomy or ovarieectomy. JAVMA, 2011, 238, 189-194.
Schotanus BA, de Gier J, van der Lugt JJ, Okkens AC. Estriolum treatment in the bitch: a risk for uterine infection? Reprod Domest Anim, 2008, 43, 176-180.

Kontaktperson för normen:
Sammankallande i Normgruppen