Norm om identifiering vid intygsskrivning

Riktlinjen reviderades i oktober 2017
 
Normgruppen fick i uppdrag att utforma en riktlinje avseende identifiering av hund och katt i samband med intygsskrivning.
 
Enligt förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar 2-3 §§ ska hund vara ID-märkt (chip eller tatuering) innan fyra månaders ålder eller (vid import) inom fyra veckor från införsel. För katt finns inga sådana krav. Svenska Kennelklubben (SKK) har som krav i sina grundregler att hunden ska vara ID-märkt vid leverans från uppfödaren. SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) har som krav att alla SVERAK-registrerade katter som överlåts och som används i avel ska vara ID-märkta. I samband med intygsskrivning bör dessa regler följas. I de fall en hund inte är id-märkt ska veterinären informera om att detta är ett lagkrav och rekommendera att detta görs i samband med besöket.

Vid intygsskrivning anser Normgruppen att syftet med intyget behöver beaktas. För intyg som ska hålla i rätten är det helt avgörande att identiteten kan säkerställas. För det krävs ID-märkning.
Om tydligt signalement inte går att ange kan intygsskrivaren med hänvisning till här relaterade regler vägra att skriva intyget i de fall det anses motiverat.
 
 
Källor
- FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring. SVERAK, 2008.
- Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar. Svensk författningssamling, utfärdad 2007-12-06.
- Nya SVERAK-regler vid överlåtelse från den 1 januari 2009. www.sverak.se, 2009.
- Svenska Kennelklubbens grundregler. I: Avel - Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet, SKK, 2008-05-28.
 
Kontaktperson för normen:
Sammankallande i Normgruppen