Bakgrund
Normgruppen stödjer policyn "Uttalande om tandbehandlingar på icke sövda hundar och katter" utarbetad av EVDC (European Veterinary Dental College) och EVDS (European Veterinary Dental Society) samt översatt i samarbete med SSDt (Svenska Sällskapet för Djurtandvård). 

Normgruppen vill också poängtera följande:
- Adekvat hemvård (t ex tandborstning) ska alltid vara en del av behandlingen.
- Tandvård bör utföras med patienten under allmän narkos och intuberad. Koppling till ett slutet system minskar risken att andas in bakterieaerosol och debris.
- Kirurgiska tandåtgärder bör föregås av dentalröntgen.
- En fullständig munhåleundersökning inkluderar dentalröntgen.
 
Kontaktperson för normen:
Sammankallande i Normgruppen