Norm ovariektomi och ovariehysterektomi

2012-10-30

 

Bakgrund

Traditionellt har vi i Sverige utfört ovariehysterektomi vid profylaktisk kastrering på tikar och honkatter. Internationellt rekommenderas både ovariehysterektomi och ovariektomi. Med tanke på en ökad internationalisering inom professionen där många kliniskt verksamma veterinärer har utbildning från andra länder och med tanke på nya tekniker som laparoskopisk ovariektomi behövs en norm.

Argumentet för ovariehysterektomi är risken för utvecklande av pyometra och tumörsjukdomar i livmodern. Argumenten för ovariektomi är möjligheten att utföra ingreppet mindre invasivt samt potentiellt mindre komplikationer till ingreppet. I två holländska studier kunde man vid långtidsuppföljning inte se några skillnader mellan ingreppen avseende risk för pyometra eller inkontinens. Risken för tumörsjukdomar i livmodern är väldigt låg. Hos katter finns ingen vetenskaplig dokumentation men pyometra är en mindre vanlig sjukdom hos katt.

Exogena könshormoner kan påverka en livmoder vid en ovariektomi.


Normgruppens rekommendation

Både ovariektomi och ovariehysterektomi kan användas vid profylaktisk kastrering hos hund och katt. Man bör konstatera att det inte finns någon patologi i livmodern innan ovariektomi utförs. Långvarigbehandling med könshormoner på hundar där ovariektomi har utförts kan innebära en risk för komplikationer.


Kontaktperson för normen:
Sammankallande
 

Referenser:

Goethem B, Schaefers-Okkens A, Kirpensteijn J: Making a Rational Choice between Ovariectomy and Ovariohysterectomy in the Dog: A Discussion of the Benefit of Either Technique. Veterinary Surgery 35:136-143, 2006

Peeters ME, Kirpensteijn J: Comparison of surgical variables and short-term postoperative complications in healthy dogs undergoing ovariohysterectomy or ovarieectomy. JAVMA, 238: 189-194. 2011

Okkens AC, Kooistra HS, Nickel RF: comparison of long-term effects of ovarieectomy versus ovariohysterectomy in bitches. J Reprod Fertil (Suppl): 227-231, 1997

Schotanus BA, de Gier J, van der Lugt JJ, Okkens AC. Estriolum treatment in the bitch: a risk for uterine infection? Reprod Domest Anim 2008; 43; 176-180.