Norm angående konservativ behandling av frakturer

2012-10-30

 

Bakgrund

Det är väldigt många olika faktorer som påverkar en frakturs läkning och de allra flesta frakturer kräver någon form av stabilisering för att kunna läka på ett optimalt sätt. En del frakturer kan läka med ett yttre stöd i form av skena eller gips medan andra kräver kirurgi för att kunna läka. Det finns också en del frakturer som kan läka helt konservativt. Exempel på detta är vissa pelvisfrakturer samt vissa metacarpal- och metatarsalbensfrakturer.

 

Normgruppens rekommendation

Om konservativ behandling av en fraktur ska vara ett alternativ så ska frakturen ha en rimlig möjlighet att läka utan stöd och djuret ska inte utsättas för otillbörligt lidande under tiden. Det är därmed viktigt att djuret är tillräckligt smärtstillat under den konservativa behandlingen och att uppföljning med kontroll av läkningen sker.

 

Kontaktperson för normen:
Sammankallande