Norm om identifiering vid intygsskrivning

I februari 2009 antog Smådjurssektionens Normgrupp en ny norm, om identifiering av hund och katt vid intygsskrivning. Normen presenteras här.

 

Bakgrund

Normgruppen fick i uppdrag att utforma en norm avseende identifiering av hund och katt i samband med intygsskrivning.

 

Följande norm antogs i februari 2009:
Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska hund vara ID-märkt (chip eller tatuering) innan fyra månaders ålder eller (vid import) inom fyra veckor från införsel. För katt finns inga sådana krav. Svenska Kennelklubben (SKK) har som krav i sina grundregler att hunden ska vara ID-märkt vid leverans från uppfödaren. SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) har som krav att alla SVERAK-registrerade katter som överlåts och som används i avel ska vara ID-märkta. I samband med intygsskrivning ska dessa regler följas och i de fall djuret inte är märkt bör veterinären rekommendera att detta görs i samband med intygandet. Om tydligt signalement inte går att ange bör veterinären med hänvisning till här relaterade regler vägra att skriva intyget.
Av praktiska skäl anser normgruppen att dessa krav inte behöver ställas i fall av mycket enkla intyg som t ex vaccinationer.

 

Kontaktperson:
Sammankallande

 

Källor
- FIFes och SVERAKs regler för uppfödning och stambokföring. SVERAK, 2008.
- Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar. Svensk författningssamling, utfärdad 2007-12-06.
- Nya SVERAK-regler vid överlåtelse från den 1 januari 2009. www.sverak.se, 2009.
- Svenska Kennelklubbens grundregler. I: Avel - Information om policy, regelverk och övriga bestämmelser inklusive det genetiska hälsoprogrammet, SKK, 2008-05-28.