140127
Normgruppens tillägg till Uttalande om tandbehandlingar på icke-sövda hundar och katter (vg se dokument ovan)

Normgruppens rekommendation:
Normgruppen stödjer policyn Uttalande om tandbehandlingar på icke-sövda hundar och katter utarbetad av EVDC (European Veterinary Dental College) och EVDS (European Veterinary Dental Society) samt översatt i samarbete med SSDt (Svenska Sällskapet för Djurtandvård).

Normgruppen vill också poängtera följande:

  • Adekvat hemvård (ex. tandborstning) ska alltid vara en del av behandlingen.
  • Tandvård ska utföras med patienten under allmän narkos och intuberad. Koppling till ett slutet system minskar risken att andas in bakterieaerosol och debris.
  • Kirurgiska tandåtgärder ska föregås av dentalröntgen.
  • En fullständig munhåleundersökning inkluderar dentalröntgen.