SVS Smådjurssektions Normgrupp

SVS Smådjursektions Normgrupps uppgift är att utforma rådgivande normer i etiska och veterinärmedicinska frågor som rör svensk veterinär smådjurspraktik. Med hjälp av den kompetens som finns inom gruppen och vid behov utanför gruppen sammanställs behandlingsnormer eller informationsunderlag i aktuella frågeställningar.

Gruppens arbetsformer

Normgruppen sammanträder tre gånger per år och arbetet i gruppen baseras på frågeställningar som inkommer från SVFs medlemmar. Kontakt sker enklast via här länkade e-postadresser.

Mandattiden för Normgruppens medlemmar är tre år och gruppen utses av SVS Smådjurssektions styrelse.

Normerna publiceras i Svensk Veterinärtidning och ligger därefter på SVS Smådjurssektions hemsida. Normerna uppdateras vid behov, så länge de ligger på hemsidan.