WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) grundades 1960 och har för närvarande 80 medlemsländer med sammanlagt cirka 75 000 medlemmar.

 

Hemsida: www.wsava.org

 

WSAVAs huvudsakliga mål är att verka för att kvalitén och möjligheterna inom smådjursmedicin och kirurgi ökar. Detta är ett tämligen brett mål som WSAVA försöker uppnå på olika sätt. Bland annat tillsätter och finansierar WSAVA (ofta tillsammans med sponsorer) till exempel de så kallade standardiseringsprojekten. Det är omfattande publikationer som går igenom olika organsystem och dess sjukdomar inklusive lämplig hantering av dessa (lever-, njur- och gastro-intestinala sjukdomar). WSAVA har också tagit fram vaccinationsrekommendationer som ligger till grund för de svenska riktlinjerna för vaccination.

 

WSAVA Nutritional Assesment Guidelines" (fritt översatt: "riktlinjer för att bedöma näringsstatus"). Detta projekt har WSAVA utvecklat som en del i ett globalt initiativ för att standardisera fem viktiga parametrar som utgör en grundläggande klinisk undersökning hos smådjur:

1. Temperatur

2. Puls

3. Andning

4. Smärtförnimmelse

5. Näringsstatus

 

Målsättningen är att arbeta fram riktlinjer för varje parameter. Näringsstatus är den första parametern som nu fått riktlinjer för bedömning genom WSAVAs "5th Vital Assessment Grupp (V5)". Gruppen har framför allt använt sig av den vetenskapliga publikationen "Nutritional Assessment Guidelines " som tagits fram av The American Animal Hospital Association (AAHA) och utformat riktlinjer som skall fungera som ett enkelt redskap för veterinärer över hela världen. V5-gruppen vill att näringsstatus skall lyftas fram för att öka våra sällskapsdjurs livskvalité. Genom att rutinmässigt inkludera en utvärdering av näringsstatus i den kliniska undersökningen kan en mer korrekt fysisk bedömning göras. Hull är en viktig markör för näringsstatus. V5–gruppen rekommenderar användning av den 9 gradiga skalan som Laflamme publicerade 1997. Att bedöma hull vid en klinisk undersökning är inget som tar extra tid eller som kostar något. Det finns flera organisationer som publicerat näringsråd med avseende på sällskapsdjur som till exempel The National Research Council (NRC)4 (US National Academy of Sciences), European Pet Food Industry (FEDIAF), Association of American Feed Control Officials (AAFCO). För att säkerställa en korrekt näringsstatus behövs dock som bekant mycket mer än att ge djuret en på pappret korrekt balanserad diet. V5 – gruppens riktlinjer går därför bland annat igenom vikten av att ta hänsyn till det individuella djuret inklusive sjukdomsstatus, fodret, hur man utfodrar och miljöfaktorer.

 

Ytterligare en annan av WSAVAs arbetsgrupper vars arbete man kan ta del av är The International Committee for Allergic Diseases of Animals (ICADA) som 2010 lade fram riktlinjer för utvärdering och behandling av hundar med atopi.

 

Alla WSAVAs riktlinjer finns att ladda ner från hemsidan utan kostnad: www.wsava.org WSAVA har dessutom ett projekt som arbetar med vidareutbildning av veterinärer från mindre utvecklade länder. Detta projekt är uppbyggt som ett faddersystem där ett välutvecklat land stödjer ett annat land aktivt och bidrar med att till exempel skicka föreläsare utan kostnad till kurser och kongresser. Ibland samlas böcker och utrustning in som sedan skickas till den nationella associationen. Sverige är för närvarande inte fadder åt något land.

 

WSAVA anordnar årligen en veterinärkongress tillsammmans med ett medlemsland. Då det ger mycket positiv publicitet för det land som anordnar kongressen (även utanför veterinärkretsar) är det populärt och eftertraktat att få denna möjlighet. Därför har ett system röstats igenom som innebär att kongressen vandrar mellan olika kontinenter för att få en global spridning. Detta innebär dock att det kan gå lång tid mellan gångerna som en kongress anordnas i Europa.