Vad är FECAVA?

 

FECAVA (The Federation of Companion Animal Veterinary Association) grundades 1990. FECAVA består av 36 medlemsländer och 12 associerade medlemmar (som t. ex ESAVS, ESVOT, ECVS m. fl).

 

Websida: www.fecava.org

 

FECAVA är ett samarbetsorgan för europeiska smådjurspraktiker och har framför allt 3 huvudsakliga mål med sin verksamhet:

1. Vidareutbildning av veterinärer. Stödprogram är utvecklade för att understödja de länder som av ekonomiska eller sociala orsaker inte har lika utvecklad veterinärmedicinsk kompetens som övriga europeiska länder. FECAVA anordnar dessutom en årlig europeisk kongress som flyttar runt mellan medlemsländerna. När WSAVA kongressen ligger i Europa arrangeras detta tillsammans med WSAVA (World Small Animal Veterinary Associations).

2. EJCAP (European Journal of Companion Animals). Vetenskaplig tidskrift som utkommer 4 gånger per år numer i elektronisk format.

3. Utveckla europeisk standard inom olika områden. Exempelvis standardisering av användning av mikrochip hos sällskapsdjur, ackreditering av djursjukvårdarutbildning, arbeta för förbud mot kupering samt mot transplantation av organ mm.

 

SSAVA drivande internationellt!

I november 2007 tog SVS - smådjurssektion initiativet till en europeisk arbetsgrupp "Working Group on Hygiene and the Use of Antimicrobials in Veterinary Practice"som för FECAVAs räkning skall utarbeta riktlinjer för praktiserande smådjursveterinärer i Europa avseende vårdhygien och ansvarsfull antibiotikaanvändning.

 

Initialt var gruppens målsättning att sammanställa relevanta artiklar och riktlinjer inom vårdhygien som tidgare publicerats. FECAVA skulle sedan länka vidare till dessa dokument via sin hemsida. Det visade sig dock vara svårare än förutspått. Via en enkät till rådförsamlingens medlemmar framgick att inom Europa saknas det till stor del riktlinjer av detta slag till smådjursveterinärer. Enkäten hade dessutom en relativt låg svarsfrekvens (ca 36 %). Endast Storbritannien och Irland uppgav att de hade nationella riktlinjer för hygien inom smådjurssjukvård. Storbritannien , Irland och Sverige uppgav att det fanns nationella riktlinjer avseende antibiotikaanvändning. Arbetsgruppen har därför varit tvingade att ändra den ursprungliga planen. 2010 publicerades en "Hygienposter" som är översatt till flera språk inklusive svenska. Abetsgruppen jobbar nu vidare med att utveckla posters inom ansvarsfull antibiotika användning.