Dagordning för årsmötet

 

Dagordningsförslag

årsmöte SVS Smådjurssektion

kl 12.00 den 9:e november 2012

Sal L, Undervisningshuset, Ultuna

Välkommen till årsmöte!

 

Nytt för i år!

Efter årsmötet kommer det högtidliga utdelandet av diplom till året bästa abstract, där både det vetenskapliga arbetet och framförandet kommer ha bedömts.

 

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Mötets behöriga utlysande

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ 6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

§ 7 Revisionsberättelse

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9 Förslag till budget och medlemsavgift 2013

§ 10 Inkomna motioner

§ 11 Val av två styrelseledamöter

§ 12 Val av ordförande för 2013

§ 13 Val av två revisorer med personliga suppleanter

§ 14 Val av valberedning om tre personer

§ 15 Stadgeändring

§ 16 Hemsida

§ 17 Resebidrag

§ 18 Mötets avslutande

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln